Arkiv for: Nyheder

Nyheder om skydebaner og skytteforeninger

Korrekt ventilation af skydebaner

Nyheder

Når man affyrer et skydevåben, udsendes der krudtgasser som blandt andet indeholder blystøv. En ny vejledning skal nu sikre, at skytter og frivillige i de mange danske skytteforeninger kan nyde godt af et sundt og rent indeklima.

Blystøv er sundhedsskadeligt, og kan ved indånding ophobe sig i kroppen. Blystøvet florerer ikke kun i selve skydekammeret, men lægger sig også på køkkenborde, bardiske og andre overflader i de tilstødende lokaler. Teknologisk Institut anbefaler derfor, at de danske skytteforeninger sørger for en god ventilation når der skydes inden døre, så deres medlemmer og frivillige ikke udsættes for sundhedsfare. I den forbindelse har centeret for Energieffektivisering og ventilation udarbejdet en vejledning der beskriver en række krav der bør stilles til ventilationssystemerne.

Når en skytte affyrer et skydevåben, forurenes luften omkring åndrætszonen
Et ventilationssystem bør derfor altid puste luft i nakken på skytten, og udsuge en tilsvarende mængde luft foran skytten. Derudover bør alle overflader være rengøringsvenlige, og skytterne, især børn, skal være opmærksomme på at vaske hænderne grundigt, når de er færdige med en skyderunde. Følger man de retningslinjer, mindsker man risikoen markant for at blive udsat for blystøv, siger Jørn Bødker, seniorkonsulent for energieffektivisering og ventilation på TI.

Ballerup Skytteforening er en af de foreninger der, med stor succes, har installeret et ventilationssystem ud fra TI’s vejledning.

Vi er meget glade for det nye ventilationssystem. Da vi ikke opholder os 8 timer i lokalet dagligt, er der egentlig ikke nogle krav til ventilationen, men vi følte alligevel et ansvar for at skabe et rent miljø, da børn helt ned til 8 års alderen benytter sig af skydebanerne. Siden ventilationssystemet blev installeret i efteråret 2011, har vi alle sammen kunne mærke en markant forbedring i indeklimaet, siger Bent Kruse, formand for Ballerup Skytteforening.

Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund. Teknologisk Institut har gennemført et projekt og rådgiver om et sundere indeklima på danske skydebaner.

Ingen kommentarer